Alimentatie

Partneralimentatie

Alimentatie, hoe zit dat nu precies? Als mensen uit elkaar gaan, houden de verplichtingen van het huwelijk op. Maar voor de verplichting tot onderhoud ligt dat anders. De verplichting om financieel voor elkaar te zorgen duurt ook na het huwelijk voort.

Bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van degene die alimentatie wil ontvangen enerzijds, en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen anderzijds. Bij het bepalen van de behoefte speelt de welvaart ten tijde van het huwelijk een rol. Het is dus niet zo dat er een objectieve maatstaf geldt in die zin dat wordt gekeken naar hoeveel je nodig hebt om van te kunnen leven. Het gaat om de subjectieve maatstaf dat je gedurende een zekere periode het niveau moet kunnen handhaven dat er tijdens het huwelijk was. Deze berekeningen worden gemaakt aan de hand van de zogeheten Tremanormen.

Partneralimentatie is in duur gelimiteerd. De verplichting om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ex-partner duurt volgens de wettelijke bepalingen maximaal 12 jaar, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk. Als het aan het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie ligt, wordt deze duur verkort naar maximaal 5 jaren.

Kinderalimentatie

Ook voor kinderen geldt er een alimentatieverplichting. De verplichting om voor kinderen te betalen loopt in beginsel door totdat het kind 21 jaar oud is. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar oud komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.

alimentatie advocaat Alkmaar

Op 1 april 2013 is de nieuwe richtlijn voor de berekening van kinderalimentatie van de Expertgroep Alimentatienormen in werking getreden. Voor de vaststelling van kinderalimentatie is sinds die datum het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de alimentatieplichtige het uitgangspunt. Vervolgens wordt op forfaitaire wijze rekening gehouden met redelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige, te weten: een redelijke netto woonlast van 30% van het netto inkomen en een vast bedrag voor de kosten van levensonderhoud (bestaande uit de bijstandsnorm minus wooncomponent, ziektekosten en een post onvoorzien). Uitgangspunt is dat van het netto besteedbaar inkomen verminderd met de hiervoor genoemde forfaitaire bedragen vervolgens 70% beschikbaar is als draagkracht.

In een formule komt de berekening er in de meeste gevallen als volgt uit te zien:
Draagkracht = 70% [NBI – (0,3 x NBI + 890)]

In deze situaties kunnen wij u helpen

  • U wilt weten of u recht heeft op alimentatie voor uzelf of uw kinderen
  • U wilt weten of u niet teveel alimentatie betaalt, of te weinig ontvangt
  • U wilt de door een ander gemaakte alimentatieberekening laten checken
  • U heeft een brief ontvangen over de alimentatie van een advocaat, het LBIO of een deurwaarder
  • Uw ex woont samen, is meer gaan werken, zou meer kunnen gaan werken of u heeft al heel lang betaald

Waarom bent u bij ons aan het juiste adres?

De Bie Advocaten te Alkmaar heeft jarenlange ervaring in het opstellen en beoordelen van alimentatieberekeningen. Wij kennen de procedures bij de rechtbank en het hof en weten wat u het beste kunt doen en laten. Omdat mr. C. de Bie-Koopman regelmatig publiceert over dit onderwerp, en als redactielid is betrokken bij de Kennisbank van Splitonline (hét kennisportaal alimentatie voor de professional), kunnen wij u precies vertellen wat uw rechten en plichten zijn, en wat de beste aanpak is.

Stel uw vraag, u ontvangt binnen één dag antwoord!

*

*