Tips voor ouders die naar de rechter moeten

Rechters zijn (gelukkig) ook maar gewoon mensen. Dat betekent dat zij, hoezeer ze dat ook willen vermijden, hun persoonlijke gevoelens ook laten meewegen bij hun oordeel. Het is goed om

Kritiek op Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie heeft als doel om partneralimentatie eerlijker en simpeler te maken en de duur van de alimentatie te bekorten. In juni 2015 heeft de Tweede Kamer het

Omgang tussen grootouders en hun kleinkind

Scheidingen of het overlijden van één van de ouders kunnen dramatische gevolgen hebben voor de opa en oma van een kind. Het ene moment heb je nog een kleinkind, waar

12 jaren alimentatie betalen?

Veel alimentatiebetalers maken zich zorgen. Ze hebben gehoord dat alimentatie 12 jaren duurt, en zien op tegen de lange betalingstermijn die hen nog rest. Veelal zijn deze betalers opgelucht, als

Wat kan ik regelen in een codicil?

Volgens het huidige erfrecht kan je zonder dat daarvoor een testament nodig is, verklaren dat je bepaalde zaken aan een bepaald iemand wilt achterlaten. Je kan bijvoorbeeld verklaren dat je

Bedenk goed wat je met je volmacht doet!

Wanneer je bepaalde bankzaken niet meer zelf kunt regelen, bijvoorbeeld omdat je dement begint te worden, kan je iemand een volmacht geven om dit vanaf dat moment voor jou te

De keerzijde van het ouderlijk gezag

Tegenwoordig gaat de wetgever ervan uit dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen. Of je nu gehuwd bent geweest of hebt samengewoond, het delen van

Zijn huwelijkse voorwaarden slim?

In Nederland is het zo dat wanneer je met elkaar in het huwelijk treedt, je automatisch in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dat is slechts anders als je voorafgaand aan

Stappenplan om vechtscheiding te voorkomen

Ondanks het feit dat de meeste stellen die uit elkaar gaan het uiteengaan op een fatsoenlijke manier willen regelen, blijkt dit in de praktijk nogal eens mis te gaan. Voordat

Co-ouderschap verplicht?

Nog steeds krijgen wij mensen aan de telefoon die net uit elkaar zijn, en vragen hebben over de omgangsregeling (tegenwoordig heet dit: zorgverdeling). Deze mensen denken dat het verplicht is

Alimentatie betalen als je ex samenwoont?

De wet bepaalt in artikel 1:160 BW dat de alimentatieverplichting jegens de ex-echtgenoot vervalt wanneer deze ex-echtgenoot opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel is gaan

De grootste misvattingen over kinderalimentatie

Bij co-ouderschap hoeft er geen kinderalimentatie te worden betaald Veel ouders gaan er van uit dat er in geval van co-ouderschap, waarbij de zorg voor de kinderen min of meer

5 misverstanden bij echtscheiding

Welke misverstanden komen we vaak tegen als het over een echtscheiding gaat? 1. In de wet staat ‘gelijkwaardig ouderschap’, wat betekent dat we elk evenveel recht hebben op de kinderen

Aftrekbaarheid hypotheekrente bij echtscheiding

De aftrekbaarheid van de hypotheekrente blijft een lastig onderwerp. Sinds 1 januari 2011 is het begrip ‘fiscaal partner’ gewijzigd. Gehuwden blijven elkaars fiscale partner totdat de BRP-inschrijving (voorheen heette dit

Kind erkennen terwijl een ander dat al heeft gedaan

Op 30 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de mogelijkheden voor de vader die zijn kind tegen de zin van de moeder wil erkennen, en welk kind inmiddels met toestemming