Aftrekbaarheid hypotheekrente bij echtscheiding

De aftrekbaarheid van de hypotheekrente blijft een lastig onderwerp. Sinds 1 januari 2011 is het begrip ‘fiscaal partner’ gewijzigd. Gehuwden blijven elkaars fiscale partner totdat de BRP-inschrijving (voorheen heette dit

Share