';
side-area-logo

Erfrecht

Erfrecht Advocaat Alkmaar

Expert in het erfrecht

Informatie

Recht op stukken en gegevens
Als er iemand is overleden, en u bent daarbij als erfgenaam of legitimaris betrokken, dan is het van belang dat u weet wat er allemaal speelt. Wat had de overledene aan bezittingen en schulden? Had de overledene veel schenkingen gedaan (van belang voor de legitieme portie)? Belangrijke informatie moet boven tafel komen, en soms lukt dat alleen met een advocaat.

Testament

Uiterste wil, wilsbeschikking
In het testament wordt vastgelegd wat iemand wil dat er gebeurt na zijn dood. Vaak zijn er vragen over de uitleg van een testament of de geldigheid daarvan. Daar zijn ook veel rechterlijke uitspraken over te vinden. De Bie Advocaten helpt u verder.

Boedelbeschrijving

Bezittingen en schulden overledene
Als iemand is overleden moet er in de meeste gevallen een boedelbeschrijving worden opgemaakt. In deze beschrijving staan alle op de overlijdensdatum aanwezige bezittingen en schulden van degene die is overleden. De Bie Advocaten kan u helpen bij problemen of onduidelijkheden rondom een boedelbeschrijving.

Legitieme / Kindsdeel

Onterfd, legitieme portie
Soms blijkt opeens dat u bent onterfd. Dat kan voelen als een ‘trap na’. De wet bepaalt echter dat u toch recht heeft op uw kindsdeel, ook wel legitieme portie genoemd. De berekening daarvan is ingewikkeld. Onze erfrechtadvocaat heeft hier ervaring mee.

Verdeling

Wie krijgt wat uit de erfenis?
Veel geschillen in het erfrecht gaan over de verdeling van de nalatenschap. Het is natuurlijk ook een opgave om het met alle erfgenamen eens te worden over de vraag hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld en verdeeld. De Bie Advocaten heeft jarenlange ervaring met verdelingsprocedures.

Volmacht

Misbruik, geld zoek
Helaas gebeurt het regelmatig dat er misbruik wordt gemaakt van een volmacht om iemands bankzaken te mogen regelen. Soms komt dat aan het licht als de volmachtgever nog leeft, veelal komt het pas uit als diegene is overleden. U kunt met uw vragen en zorgen daarover terecht bij De Bie Advocaten

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem contact op! Binnen één dag persoonlijk antwoord, ook in het weekend.