Ouderschapsplan

Een echtscheiding is moeilijk voor het hele gezin. Zeker voor kinderen zijn de gevolgen van een echtscheiding groot. Kinderen krijgen te maken met verhuizingen, nieuwe scholen, omgangsregelingen en soms nieuwe gezinssamenstellingen. Kinderen kunnen zulke veranderingen best aan, maar geruzie tussen ouders maakt een scheiding voor kinderen veel moeilijker. Ook kinderen scheiden mee. Als stimulans voor scheidende ouders om tot overeenstemming te komen is in 2009 in de wet het ouderschapsplan opgenomen. In dit plan worden alle afspraken rondom de kinderen (zorgverdeling, verdeling kosten, hoe vaak u met elkaar gaat overleggen, etc.) opgenomen. Ook ouders die niet zijn gehuwd en hun relatie verbreken dienen een ouderschapsplan op te stellen. De Bie Advocaten te Alkmaar helpt u bij het opstellen van dit plan. 

Is een ouderschapsplan verplicht? In principe wel. Om een echtscheiding aan te kunnen vragen bij de rechtbank moet een ouderschapsplan worden meegestuurd. Maar wat als u er als ouders niet uitkomt? Dan moet aan de rechtbank kunnen worden uitgelegd waarom er geen ouderschapsplan is. Hiervoor zijn goede redenen nodig. Alleen in dat geval zal de rechtbank zelf beslissen over de kinderen.
Is er wel een ouderschapsplan dan wil de rechtbank weten of uw kinderen het eens zijn met de afspraken die u heeft gemaakt. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen daarom de gelegenheid dit zelf aan de rechtbank te vertellen.

Er is een speciale website voor kinderen: ouders-uit-elkaar. Hier staan ook handige tips op voor ouders.

Geschillen rondom kinderen

Ook in andere situaties rondom de kinderen kunnen wij u helpen. Denk bijvoorbeeld aan het laten berekenen of aanpassen van de kinderalimentatie, problemen rondom de zorgverdeling of omgangsregeling, of geschillen over zaken als de schoolkeuze, de bankrekening van een kind, een verhuizing van een van de ouders of andere gezagszaken.

Afstammingskwesties

Indien een kind wordt geboren en de moeder van dit kind getrouwd is, dan wordt de man met wie zij is getrouwd de juridische vader van het kind (ook als hij niet de biologische vader is). Als de echtgenoot van de vrouw ook de biologische vader van het kind is, wat in veruit de meeste situaties het geval zal zijn, dan is er voor de vaststelling van het vaderschap verder geen actie meer nodig.

afstamming

Bent u niet gehuwd dan dient het juridisch vaderschap tot stand te komen door middel van erkenning. De vader kan het kind ook al vóór de geboorte erkennen, de zogeheten erkenning van de ongeboren vrucht. Bij de erkenning beslissen de ouders samen welke achternaam het kind krijgt. Als het niet lukt om daar uit te komen krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Indien de moeder niet instemt met de erkenning, dan kan de vader aan de rechter vervangende toestemming vragen. De rechter verleent de vervangende toestemming als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, en de man de verwekker is van het kind. Met de vervangende toestemming kan de vader het kind alsnog erkennen, waardoor ook dan het vaderschap is vastgesteld.

Soms is het niet de moeder die de vaststelling van het vaderschap blokkeert, maar is het de vader die weigert om het kind te erkennen. In dat geval kan de moeder een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechter vragen. Voordat de rechter overgaat tot toewijzing van het verzoek moet wel vast komen te staan dat de man de verwekker van het kind is. Indien de man betwist dat hij de vader is kan de rechter een DNA-onderzoek bevelen.

Een kind kan altijd een verzoek tot vaststelling van het vaderschap indienen bij de rechtbank.

In al dit soort gevallen, maar ook in geval van ontkenning van het vaderschap, bent u bij De Bie Advocaten aan het goede adres. Daarnaast treedt mr. C. de Bie-Koopman op als bijzondere curator in afstammingszaken, maar ook in zaken waarin de ouders van mening verschillen.

Stel uw vraag, u ontvangt binnen één dag antwoord!

*

*