Wat kost een advocaat?

Hoe zit dat nu precies met de tarieven en kosten als u zelf geen advocaat kunt betalen? U komt wellicht in aanmerking voor een ‘pro deo’ advocaat. Alle relevante informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation staat op één plek: Rechtsbijstand.nl. Hier wordt uitgelegd wat gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation is, welke inkomensnormen en eigen bijdragen er gelden, wanneer er sprake is van peiljaarverlegging of inkomenscontrole en wat bijvoorbeeld de resultaatbeoordeling is.

tarief pro deo advocaat alkmaar

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan betaalt de overheid in de meeste gevallen uw advocaatskosten. U krijgt dan een zogeheten toevoeging. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage bedraagt in bepaalde familierechtzaken € 340 en in overige zaken € 190. Wanneer u vooraf een doorverwijzing vraagt bij het Juridisch Loket (bellen op 0900 8020), krijgt u op deze eigen bijdrage een korting van € 53. Bij mediation bedraagt de laagste eigen bijdrage altijd € 53.

Echtscheiding vanaf € 92 per persoon

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand in de laagste categorie gelden in geval van echtscheiding de navolgende tarieven:
– Echtscheiding eenzijdig € 366.
– Echtscheiding via mediation € 92 per persoon.
Deze bedragen zijn inclusief griffierecht, advocaatskosten, kosten rechtbankprocedure en BTW.

 

In het geval van een echtscheiding wordt er voor beide partijen afzonderlijk gekeken naar het inkomen en vermogen. Het maakt daarbij niet uit of u ieder een eigen advocaat heeft, of samen één (mediation). Wanneer bij mediation de ene partij wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de andere partij niet, betaalt de partij die geen toevoeging ontvangt slechts de helft van het uurtarief van de mediator.

 

In het eerste gesprek wordt met u bekeken of het zinvol is om bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in te dienen. Als peiljaar wordt gehanteerd het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag, waarbij het soms ook nog mogelijk is om peiljaarverlegging te vragen. Bekijk de actuele inkomens- en vermogensnormen.

Binnen een paar dagen bericht

Omdat wij een contract hebben met de Raad voor Rechtsbijstand (High Trust) zult u in de meeste gevallen binnen een paar dagen bericht krijgen of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.
Aan het eind van de zaak wordt door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of u op grond van het financiële resultaat alsnog in staat bent de kosten van de advocaat zelf te dragen. Dit heet de resultaatsbeoordeling. Er is bepaald dat u daartoe in staat bent wanneer u een geldbedrag ontvangt (of een geldvordering heeft gekregen) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen. In dat geval dient u alsnog het uurtarief van de advocaat te betalen, welk tarief in het eerste gesprek met u wordt besproken.

Indien u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt dan bedraagt het uurtarief € 200, te vermeerderen met 21% BTW. Er wordt geen apart percentage aan kantoorkosten doorberekend, zoals bij veel kantoren wel het geval is. Omdat er uiterst efficiënt en snel wordt gewerkt, zult u zien dat de kosten in vergelijking met andere kantoren (zelfs met een lager tarief) mee zullen vallen.

 

Het uurtarief wordt berekend over alle werkzaamheden die voor u worden verricht, zoals bijvoorbeeld het hebben van besprekingen, het opstellen van brieven en processtukken, het lezen en beantwoorden van e-mails en het voeren van telefoongesprekken.

 

Ons kantoor houdt alle werkzaamheden nauwkeurig bij, en bij elke nota wordt een specificatie verstrekt. De declaraties worden in principe maandelijks verstuurd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

 

In bemiddelingszaken, waarin de advocaat optreedt voor twee mensen, krijgt ieder van u de helft van het tarief in rekening gebracht (tenzij u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt).

Het is goed om na te gaan of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Bij een aantal maatschappijen (waaronder DAS en SRK) worden de kosten van echtscheidingsbemiddeling of andere familierechtelijke zaken tot een bepaald bedrag vergoed.

Zowel in betalende als toegevoegde zaken zult u in een eventuele procedure griffierecht verschuldigd zijn (laagste griffierecht bedraagt € 79), en komen er mogelijk kosten bij van uittreksels uit het bevolkingsregister. Ook de kosten van in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of een notaris, komen voor uw eigen rekening.