Verdelen

Gemeenschap of huwelijkse voorwaarden

In geval van een echtscheiding, dient gekeken te worden naar de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Het merendeel van mensen trouwt nog altijd in gemeenschap van goederen. Van een gemeenschap van goederen is sprake als er voor of tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. In principe behoort bij een gemeenschap van goederen al het aanwezige vermogen van de echtgenoten tot de huwelijksgemeenschap, dus is het van beide partners samen. Er moet dan gedacht worden aan de eigen woning, de inboedel, een auto, banktegoeden, eventuele spaarpolissen en schulden. Maar ook bijvoorbeeld aan een eigen zaak of aandelen in een BV.

Uitzonderingen op de regels

Er zijn enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. Geld of spullen die uit een erfenis zijn verkregen en waarvan de overledene bij testament heeft bepaald dat zijn of haar erfenis niet tot de huwelijksgemeenschap van de erfgenamen zal gaan behoren, blijven privé-eigendom van de echtgenoot die dit vermogen heeft geërfd. Zo’n specifieke clausule in een testament noemt men een uitsluitingsclausule. Ook een schenking kan privé (onder uitsluiting) door één van de echtgenoten zijn verkregen wanneer de schenker dit uitdrukkelijk bij de schenking heeft bepaald. Verder kunnen een letselschade-uitkering en ontslagvergoeding mogelijk (deels) buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Echte problemen doen zich vaak voor wanneer (een deel van) dit vermogen er niet meer is, maar is aangewend voor iets anders. Er kunnen dan vergoedingsrechten ontstaan.

Ex-samenlevers

Voor ongehuwden die uit elkaar gaan geldt niet dat alle bezittingen met elkaar dienen te worden gedeeld, zoals dat wel geldt voor ex-gehuwden die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn geweest. Uiteraard dient wel de waarde van een huis dat gezamenlijk eigendom is te worden gedeeld. Bovendien kan er dan nog een verrekening moeten plaatsvinden omdat één van beide meer aan de woning heeft betaald. De wettelijke regels die voorschrijven hoe ex-gehuwden bij een echtscheiding het vermogen moeten verdelen of verrekenen gelden niet voor ongehuwden die uit elkaar gaan. Wel is het mogelijk om in een samenlevingscontract afspraken te maken over de wijze waarop het vermogen verdeeld of verrekend moet worden als de relatie wordt beëindigd. Wij kunnen u helpen bij de uitleg van de samenlevingsovereenkomst. De ervaring leert dat niet altijd even duidelijk is wat er op grond van deze overeenkomst bij het uiteengaan dient te gebeuren.

verdelen

Voorbeelden

  • Uw ex zit nog in de woning, en werkt niet mee aan een oplossing (toedeling of verkoop)
  • U heeft zelf al wat afspraken op papier gezet, maar weet niet wat de fiscale gevolgen hiervan zijn
  • Er zijn huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding wat nooit is uitgevoerd
  • U heeft in het verleden wat geld gespaard en dat gestopt in de woning van uw partner, er staat niks op papier
  • Er zijn destijds afspraken gemaakt in een convenant, maar ze worden niet nagekomen
  • Uw ex werkt niet mee aan de verdeling van de pensioenrechten

Waarom u bij ons in goede handen bent

De Bie Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van verdeling en verrekening, en alles wat daar bij komt kijken. Ook op fiscaal gebied kunnen wij u adviseren. Wij kennen alle procedures van haver tot gort. Mr. C. de Bie-Koopman is docent op dit vakgebied, en heeft onder andere twee boeken over de verdeling en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden geschreven.

Stel uw vraag, u ontvangt binnen één dag antwoord!

*

*