Volmacht

Het komt vaak voor dat iemand die zelf niet meer in staat is om zijn of haar belangen te behartigen aan iemand anders een volmacht verstrekt om dat voortaan te doen (dat kan officieel via de notaris, maar ook gewoon door middel van het verstrekken van de bankpas om voor diegene de opnames te doen). Helaas gebeurt het regelmatig dat hier misbruik van wordt gemaakt. Soms komt dat aan het licht als de volmachtgever nog leeft, veelal komt het pas uit als diegene is overleden. U kunt met uw vragen en zorgen daarover terecht bij De Bie Advocaten, denk bijvoorbeeld aan:

  • De gevolmachtigde heeft opvallend veel bedragen opgenomen, wat kan ik doen?
  • Is de volmacht wel geldig geweest als de volmachtgever begon te dementeren?

Uiteraard kunnen we voor u naar de rechter stappen als blijkt dat de gevolmachtigde misbruik van de volmacht heeft gemaakt.

Soorten volmacht

Algehele of bijzondere volmacht
Met een algemene volmacht kan de vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde) waar nodig handelen (naar het inzicht van de gevolmachtigde). Hij kan zeer belangrijke en vergaande beslissingen nemen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Zo kan hij over de bankrekeningen beschikken, het huis verkopen, schenkingen doen, of leningen afsluiten.
Daarnaast kan er ook een bijzondere volmacht worden afgegeven die geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Bijvoorbeeld een volmacht om het huis te verkopen.

Volmacht

Notariële of onderhandse akte
Een zelf opgestelde volmacht is een onderhandse volmacht.
Wanneer de notaris een volmacht opstelt heet dit een notariële volmacht.

Bankvolmacht
Met een bankvolmacht wordt iemand gemachtigd om de betaal- of spaarrekening te beheren.

Een volmachtgever blijft zelf handelingsbekwaam en kan (als dat nog mogelijk is) de handelingen van de gevolmachtigde terugdraaien en de volmacht intrekken.

Heeft u twijfels over bepaalde handelingen of andere vragen? Bel gerust.

Stel uw vraag, u ontvangt binnen één dag antwoord!

*

*